Târgul start-upurilor “Cele mai bune idei de afaceri inovative” (ediția a II-a): s-a desfășurat cu success!

Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative” (ediția a II-a) a avut loc la Universitatea de Stat din Moldova (USM), în cadrul Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”, în data de 16 Decembrie 2015 (sala 222 Bloc IV, între orele 12,00 – 17,00).

Acesta reprezintă un Concurs cu premii a celor mai eficiente planuri de afaceri inovative, destinat stimulării şi susţinerii ideilor de afaceri inovative studenţeşti. Fondul de premii a Concursului a constituit suma de 19600 lei (nouăsprezece mii șase sute lei).

În Programul Concursului au fost planificate a fi prezentate, audiate și susținute public Planuri de afaceri inovaționale, care au fost evaluate de către o competentă Comisie de evaluare, constituită din oameni de afaceri (întreprinzători / manageri), cercetători, precum și specialiști ai Agenției de Inovare și Transfer Tehnologic (AITT).

Concursul Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative” (ediția a II-a) a fost deschis prin luarea de cuvânt de încurajare și susținere a doamnei decan a facultății Științe Economice, USM – prof. univ., dr. hab. Galina Ulian.

Lucrările desfășurate în cadrul Târgului au fost moderate de către Marian Jalencu, dr. conf. univ., administrator a Incubatorului de Inovare “Inventica-USM”, șef catedră “Administrarea Afacerilor”; precum și de către studenții mentori ai incubatorului – Alexandru Suhodol, Adrian Savcenco și Vlad Bilețchi.

Comisia de evaluare a fost constituită din următorii membri:

- Postolachi Valentina, dr. conf. univ., ex-ministru economiei a Republicii Moldova, ex-consilier prezidențial;

– Scutaru Alexandru, dr. conf. univ., director SRL “Unispom”;

– Cernei Mihai, dr. conf. univ., manager din sectorul energetic a Republicii Moldova;

– Bulimaga Tatiana, șef secție Protecție și Valorificare a Elaborărilor Științifice, USM;

- Ulinici Doinița, manager de proiect, secția Infrastructura Inovațională, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT);

- Romanciuc Luminița, specialist coordinator, secția Marketing și Promovare, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT);

– Cojocaru Nicolae, masterand USM, câștigătorul Concursul Naţional „Cel mai Bun Proiect Inovativ”, categoria studenți, anul 2014.

În Programul Concursului au fost incluse spre prezentare și susținere 11 planuri de afaceri inovative.

În cadrul Concursului au fost susținute 10 planuri de afaceri inovative. Studentul Capița Victor, autorul planului de afaceri “Înființarea unei întreprinderi pentru creșterea ovinelor, caprinelor și bovinelor pentru obținerea laptelui și producerea brânzei “Halloumi””, nu s-a prezentat la Concurs.

În urma susținerii planurilor de afaceri inovative, Comisia de evaluare a analizat și evaluat planurile prezentate, în baza următoarelor criterii de evaluare: nivelul de inovație; modul de prezentare; utilitatea socială a ideei; gradul de realizare a ideei; încadrarea în timp.

Comisia de evaluare a ajuns la următoarele rezultate, care au fost prezentate participanților la Concurs:

Câștigători ai Concursului Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative” (ediția a II-a) au fost desemnați studenții Pleşca Gheorghe și Munteanu Liminiţa, autori a două planuri de afaceri inovative, ce au acumulat cel mai mare punctaj, respectiv Producerea uleiurilor etirice din romaniță, levănțică și melissă – 224 puncte și Creșterea și realizarea arborilor Paulownia ,,Shan Tong” – 222 puncte. La decizia Comisiei de evaluare studenții Pleşca Gheorghe și Munteanu Liminiţa au fost premiați cu un premiu în valoare de 8600 lei (opt mii șase sute lei).

Premiul de gradul I a fost decernat studentei Arsenii Cristina cu planul de afaceri Nucile de săpun, care a acumulat 218 puncte. Premiul acordat în valoare bănească a constituit 3000 lei (trei mii lei).

Premiul de gradul II a fost acordat studentei Anastasia Cula, autoarea planului de afaceri Producerea și distribuirea pieptenului neobișnuit „Cul-Brush”, care a acumulat 214 puncte, iar valoarea premiului bănesc acordat este de 2500 lei (două mii cinci sute lei).

Premiul de gradul III a fost acordat studentului Bolotovici Doru, autorul planului de afaceri Producerea si comercializarea ,,Biodieselului’’, care a acumulat 206 puncte, iar valoarea premiului bănesc acordat este de 2000 lei (două mii lei).

În cadrul Concursului a fost acordat un premiu Mențiune specială. Câștigătorul acestuia a fost desemnată studenta Nica Nicoleta cu planul de afaceri inovativ Tehnologia “Self Checkout”, care a acumulat – 206 puncte. Valoarea bănească acordată pentru acest premiu a constituit – 1500 lei (o mie cinci sute lei)

Pentru celelalte patru planuri de afaceri inovative prezentate în Concurs, Comisia de evaluare a acordat Premii de încurajare, iar autorii acestora au fost premiați în valoare bănească cu câte 500 lei (cinci sute lei), respectiv după cum urmează:

Studentul Sorin Braga cu planul de afaceri Linia Vieţii – 204 puncte, premiat cu 500 lei (cinci sute lei)

Studenta Iuteş Sănduţa cu planul de afaceri Bucătăria Moleculară – 182 puncte, premiată cu 500 lei (cinci sute lei)

Studenta Babii Maria cu planul de afaceri Producerea și distribuirea ketchup-ului din ciuperci „Babii” – 179 puncte, premiată cu 500 lei (cinci sute lei)

Studenta Aga Maria cu planul de afaceri “Cultivarea, Recoltarea si Comercializarea Şofranului” – 168 puncte, premiată cu 500 lei (cinci sute lei)

Planurile de afaceri inovative, câştigătoare a Concursului, sunt recomandate pentru expertizare în cadrul AITT în vederea obţinerii statutului de rezidenţi ai incubatorului de inovare „Inventica-USM”.

DSCN0653 DSCN0657 DSCN0674 DSCN0710 DSCN0740

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>