Principalele rezultate ale activității Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”

Incubatorul de Inovare „Inventica-USM” a fost creat în anul 2012, în baza derulării proiectul „Organizarea şi funcţionarea Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia în anul 2012”, finanţat de către Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT). În perioada de funcționare a Incubatorului au fost obținute următoarele principale rezultate:

  1. Incubatorul de Inovare „Inventica-USM” are un rezident – SRL ”Hygieiacom”. În baza Hotărârii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) nr.72 din 05 martie 2015, a fost acordat statutul de rezident al Incubatorului de Inovare ”Inventica-USM” companiei „Hygieiacom” SRL, în baza proiectului „Elaborarea şi implementarea unei linii de producere de capacitate sporită extracţia şi fabricarea uleiului din seminţe de struguri”, conducătorul proiectului – dr. Vladimir Verbanov. Acest proiect prevede elaborarea unei tehnologii care să permită valorificare deşeurilor vitivinicole, care actualmente sunt aruncate. În anul de gestiune 2015, rezidentul Incubatorului SRL ”Hygieiacom” a implementat 2 obiecte de proprietate intelectuală, a creat 4 noi locuri de muncă, efectuând investiții de 2200 mii lei, dintre care 1250 mii lei din surse proprii.
  2. Au fost elaborate și expertizate 21 proiecte de afaceri inovative studențești. Acestea au fost supuse unei audieri publice și evaluări de către experți și oameni de afaceri în cadrul a două ediții a Târgului start-up-urilor „Cele mai bune idei inovative”. Cele mai bune 3 planuri acheter cialis de afaceri inovative studențești au fost evidențiate și propuse spre incubare: Cultura Aquaponică (studentul Nicolae Cojocaru); Peria pentru păr „Cul-Brush” (studenta Anastasia Cula); Nucile de săpun (studenta Cristina Arsenii).
  3. Proiectul inovativ „Cultura Aquaponică” elaborat în cadrul Incubatorului de către studenţii USM Nicolae Cojocaru şi Gheorghe Indoitu este câştigătorul Concursului național „Cel mai bun proiect inovativ” (categoria studenți), organizat de către AITT (23 decembrie 2014).
  4. Proiectul inovativ elaborat în cadrul Incubatorului USM (autor – studentul Nicolae Cojocaru) este câștigătorul unui Voucher Inovaţional (cu valoare de 4 mii Euro). Acesta a fost câștigat în bază de concurs în cadrul proiectului ener2i, finanțat de UE (martie 2015). La moment, respectivul proiect order aldactone este cu succes implementat în practică, asigurând dezvoltarea afacerii innovative („Cultura Aquaponică”) inițiate în cadrul Incubatorului.
  5. A fost constituită și funcționează Reţeaua de mentorat studenţesc, care are drept scop facilitarea transferului rezultatelor cercetărilor şi inovării efectuate în cadrul USM în mediul economic, prin crearea şi dezvoltarea de star-up-uri innovative studenţeşti. Reţeaua de mentorat studenţesc este constituită şi formată de către studenţii-mentori. Anume cu şi prin studenţii-mentori se efectuează proceseler de organizare şi desfăşurare a informării şi instruirii potenţialilor beneficiari, în special cu focusarea pe potenţialii antreprenori-inovatori din rândul studenţilor; asigurarea şi promovarea iniţiativelor de formare a capacităţilor în domeniul antreprenoriatului inovativ.
  6. În rezultatul examinării planurilor de afaceri inovative a fost depusă o Cerere de brevet de invenție (22 ianuarie 2016). La moment, Cererea este la etapa de examinare la AGEPI. Respectiva Cerere de brevet de invenție este depusă în baza planului inovativ Producerea și distribuirea pieptenului neobișnuit „Cul-Brush”, elaborat de către studenta Cula Anastasia (ediția a II-a a Târgului start-up-urilor (16 decembrie 2015)). Invenția propusă spre brevetare Peria pentru păr – se referă la perii pentru aplicarea vopselei pe păr şi poate fi folosită, de asemenea, pentru aplicarea diverselor soluţii pe par în calitate de mască sau alte mijloace pentru îngrijirea părului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>