Se lansează Ediția a III-a a Concursului: Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative”

În atenția studenților, masteranzilor și tinerilor cercetători ai USM!

Vă aducem la cunoștință, că sub egida Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”, demarează ediția a III-a a Concursului Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative”, care va avea loc în luna decembrie 2016 în cadrul USM.

  izmir bayan escort

Târgul start-up-urilor reprezintă Concursul celor mai viabile idei de afaceri cu caracter inovativ, scopul căruia este stimularea și susținerea ideilor generate de studenți. Acesta presupune prezentarea și susținerea Planurilor de afaceri inovaționale elaborate de către studenții, masteranzii și tinerii cercetători ai Universității de Stat din Moldova.

Lucrările Concursului presupun evaluarea ideilor prezentate, audiate și susținute public, care se vor concretiza în Planuri de afaceri inovaționale.

La derularea Târgului start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative” (ediția a III-a) vor participa studenți, masteranzi, cercetători, reprezentanți ai mediului de afaceri.

Evenimentul este parte componentă a programului de realizare în anul 2016 a Proiectului „Fortificarea Rețelei de mentorat a Incubatorului de inovare „Inventica USM”, susținut de către Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT).

Cele mai bune planuri de afaceri inovative, evaluate la concurs, vor fi recomandate pentru expertizare în cadrul AITT, cu scopul obţinerii, de către autorii acestora, a statutului de rezidenţi ai incubatorului de inovare „Inventica-USM”.

 

 Doritorii de a participa la Concurs vor completa Cererea de participare, în baza următorului model:

 

 Cerere de participare la Concurs

Târgul start-up-urilor

„Cele mai bune idei de afaceri inovative” (ediția a III-a)

 

Denumirea proiectului:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informație despre participant:  

 1. Nume, Prenume
  
 1. Student USM – (facultatea, specialitatea, grupa academică)
  
 1. Date de contact (nr. tel., e-mail)
  

  

Semnătura________________________       Nume, Prenume___________________________

                                   Data__________________2016

 

!!! Cerințele cu privire la eligibilitatea lucrării de concurs depuse și

recomandări metodologice cu privire la realizarea

Proiectelor de afaceri inovative:

 

Cerințe de tehnoredactare a lucrării

 • Volumul – cel mult mult 10 pagini format A4;
 • Caractere – Times New Roman 14, cu spațiere de un rând;
 • Câmpuri: stânga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm, sus – 2 cm, jos – 2 cm.

 

Recomandări metodologice privind elaborarea Proiectului de afaceri inovativ

Structura lucrării:

 1. Rezumat
 2. Descrierea generală a proiectului
 3. Descriere produsului sau serviciului
 4. Plan de marketing
 5. Planul de producție
 6. Plan financiar
 7. Riscurile posibile și rezultatele proiectului
 8. Concluzii

 

 1. Rezumat
 • Denumirea, scopul și obiectivele proiectului inovativ
 • Caracteristica produsului inovativ
 • Analiza pieței vizate
 • Unicitatea produsului inovativ și factorii de succes ai proiectului
 • Competența membrilor echipei
 • Necesitatea de surse financiare și direcțiile de utilizare a acestora
 • Riscurile posibile, venitul și beneficiile.

 

 1. Descriere generală a proiectului
 • Denumirea proiectului propus (reflectați ceea ce se preconizează în cadrul proiectului și care este domeniul de afacere, de exemplu: extinderea activităților de producție, organizarea de workshop-uri, etc)
 • Esența proiectului
 • Direcția de proiect
 • Ce ar trebui de făcut pentru implementarea proiectului
 • Orientarea socială a proiectului (valoarea lui pentru oraș sau regiune, etc.)
 • Principalele rezultate ale implementării cu succes a proiectului (de exemplu: organizarea de fabricare a unui produs nou, reducerea costurilor unitare cu 20 %, etc)
 • Elementul inovativ al proiectului.

 

 1. Descrierea produsului sau serviciului
 • O listă și o scurtă descriere a produselor și serviciilor oferite în cadrul acestui proiect.
 • Caracteristicile lor (concepție, prototip, etc).

N.B. Se prezintă, în cazul în care există, avize ale experților sau ale clienților acestui produs/serviciu cu privire la calitate și proprietăți.

 

 1. Planul de Marketing
 • Potențialii clienți ai produsului/serviciului
 • Modul de distribuire al produsului/serviciului
 • Limitele geografice ale vânzărilor (raion, oraș, sector, etc)
 • Avantajele competitive și dezavantajele produsului/serviciului
 • Nivelul cererii pe piață al produsului/serviciului (inclusiv prognoza)
 • Modul de stimulare a vânzarilor produsului
 • Riscurile în realizarea proiectului
 • Analiza pieței și concurenților (punctele forte și punctele slabe; oportunitățile și amenințările).

 

 1. Planul de Producție
 • Este necesar de descris lanțul tehnologic al fabricării: cum va fi obținut produsul/serviciul, cum vor fi oferite serviciile, cum vor fi organizate vânzarile
 • Ce tipuri de materiale, bunuri și produse se preconizeaza a fi utilizate, sursele de proveniență a acestora
 • Ce tipuri de procese tehnologice și ce echipamente vor fi utilizate
 • Necesarul în spații, echipament și personal pentru implementarea cu succes a proiectului
 • Parteneriate în cadrul proiectului și rolul organizaței implicate
 • Specificați numărul estimat de angajați pe durata proiectului.
 1. Planul financiar

Specificați:

 1. a) În ce scop se preconizează a fi alocate fonduri, ca de exemplu:

Fondurile vor fi alocate pentru:

1) Achiziția activelor fixe ______ lei;

2) Reparația spațiului _______ lei;

3) Salarii ______________________ lei;

4) Închirierea spațiului_______________________________ lei;

5) Achiziționarea de active circulante ________ lei;

6) Altele (specifică) _______________________ lei.

 

 1. b) Ce taxe vor fi plătite de către companie pentru perioada de realizare a proiectului.

 

 1. Riscurile posibile și rezultatele proiectului

Analiza riscurilor

Categoria și denumirea riscului

Consecințe

Măsuri de prevenire

1.
2.
3.

 

 1. Concluzii

Perspectivele proiectului:

___________________________________________________________

_________________________________________________________

Anexe:

Referințe de la clienți și /sau parteneri.

Rezultatele testării și concluziilor experților în domeniu.

Copiile brevetelor de invenție etc.

 

ATENȚIE !!! Termenul limită de depunere a planului de afaceri în vederea participării la Concursul Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative” este 07 decembrie 2016.

Planul de afaceri inovațional elaborat va fi depus în biroul 308 / Corp Central/ USM, tel. 022 577711

Echipa incubatorului de Inovare INVENTICA-USM este la dispoziția celor interesați pentru consultații!

Persoane de contact: 

Manager II „Inventica-USM”: conf. univ., dr. Marian Jalencu, e-mail: inventicausm@gmail.com

Mihaela Balmuș-Andone, e-mail: targ.inventica@gmail.com

Tatiana Bulimaga, e-mail: targ.inventica@gmail.com

 

 

Vă așteptăm cu drag să participați activ la acest Eveniment !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>