Seminar de informare cu genericul: “Modalități de inițiere și dezvoltare a start-up-urilor inovative de succes”

În data de 21 Octombrie 2016, în incinta USM (sala 145, Bloc Central), a avut loc Seminarul de informare a tinerilor (studenți, masteranzi și tineri cercetători) cu tematica „Modalități de inițiere și dezvoltare a start-up-urilor inovative de succes”. Respectivul eveniment a fost organizat în baza fructuoasei și productive colaborări între AITT – Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic și echipa de proiect a Incubatorului de Inovare Inventica-USM”.

Din partea AITT la Seminar au participat – Natalia Suditu, șef secție Infrastructura Inovațională; Larisa Cojușneanu, specialist principal, secția Infrastructura Inovațională și Valentin Botezatu, specialist coordonator, secția Transfer Tehnologic. De asemenea, la lucrările Seminarului a participat un tânăr antreprenor inovativ, inițiatorul și managerului unui start-up inovativ pe prenumele Vadim.

Menționăm interesul deosebit al studenților USM pentru acest eveniment. La lucrările Seminarului au participat acheter propecia peste 100 studenți de la mai multe facultăți a Universității, dar în special de la facultatea de Științe Economice, facultatea de Fizică și Inginerie, facultatea de Matematică și Informatică etc.

Seminarul a fost deschis de către administratorul II “Inventica-USM” conf., dr. Marian Jalencu, care s-a referit, în special, la contextul în care se desfășoară acest eveniment. Vorbitorul a scos în evidență activitățile desfășurate în cadrul Incubatorului de Inovare, în special, reliefând acele activități care sunt menite să susțină și stimuleze dezvoltarea start-up-urilor studențești inovatoare.

Ulterior, cuvântul a fost oferit reprezentantului AITT, șefei secției Infrastructura Inovațională dnei Natalia Suditu; care a scos în evidență în discursul său programele existente de susținere a ideilor de afaceri inovative a tinerilor, precum și a afacerilor inovative inițiate de către aceștea sub formă de start-up-uri.

      Valentin Botezatu, specialist coordonator, secția Transfer Tehnologic, AITT a informat audiența cu privire la proiectele de Transfer Tehnologic, modul în care sunt susținute și finanțate de către AITT .

Un interes deosebit pentru cei prezenți a avut discursul antreprenorului inovativ prezent la eveniment. Vadim este un tânăr întreprinzător, care a inițiat și dezvoltă un start-up inovativ. Este de menționat că Vadim este absolventul USM, a facultății de Științe Economice, a specialității Finanțe și Bănci. În prezent, Vadim dezvoltă un start-up inovativ, care se rezumă succint la crearea unui site care ar stimula vânzările. De fapt, se propune crearea unei Platforme inovative care ar apropia vânzătorul și potențialul client; care ar optimiza procesul de vânzare – cumpărare. În discursul său, tânărul antreprenor s-a referit la toate etapele procesului de inițiere și dezvoltare a afacerii inovative; accentuând, în mod special, acele probleme / bariere ce apar în calea dezvoltării unui start-up, precum viagra livraison rapide și modalitățile de depășire a acestora marcus marques definindo. În final, antreprenorul Vadim a răspuns la multe întrebări pe care le-a primit de la cei prezenți în sală; ceea ce a atestat interesul sporit a audienței față de tematica abordată în cadrul respectivului Seminar.

Menționăm că respectivul eveniment  fost realizat în cadrul proiectului de dezvoltare a infrastructurii de inovare pentru anul 2016 „Fortificarea Rețelei de mentorat a Incubatorului de inovare „Inventica-USM””, cu concursul întregii Echipe de proiect – conf., dr. Marian Jalencu, Tatiana Bulimaga, Mihaela Balmuș-Andone și Raisa Crețu.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>