Desfășurarea Seminarului de informare a tinerilor cu privire la Programele de suport în afaceri susținute de ODIMM

În cadrul Universității de Stat din Moldova a avut loc Seminarul de informare a tinerilor (studenți, masteranzi și tineri cercetători ai USM) cu privire Programele de suport în afaceri susținute de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM). Evenimentul menționat s-a desfășurat în incinta USM, Sala Senatului, în ziua de 03 noiembrie 2016, începând cu ora 13,30 ( http://usm.md/?p=15345&lang=ro ). Acest Seminar a fost organizat la USM cu suportul Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”.

Scopul Seminarului a constat în informarea tinerilor (studenți, masteranzi, tineri cercetători) din cadrul USM despre Programele naționale și internaționale în domeniul inițierii și dezvoltării unei afaceri. Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM) este o instituție publică, care dezvoltă și implementează programe și instrumente de suport a sectorului IMM cu scopul creșterii performanței și nivelului de competitivitate a acestuia, contribuind la crearea de noi locuri de muncă și la dezvoltarea durabilă a țării.

Un alt obiectiv al Seminarului a constat în prezentarea și lansarea oficială în cadrul USM a Ediției a III-a a Concursului Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative”, organizat de către Incubatorul de Inovare „Inventica-USM”.

Menționăm interesul sporit al studenților USM față de acest Eveniment și subiectul abordat în cadrul acestuia. Ca confirmare a celor afirmate, am putut constata  că Sala Senatului a fost arhiplină în această zi. La lucrările Seminarului au participat, în special, studenți ai facultăților de Științe Economice; de Fizică și Inginerie; de Matematică și Informatică a USM; dar și profesori / cadre didactice, cercetători științifici și lucrători ai Institutului de Cercetare și Inovare, USM. De asemenea, au fost prezenți și toți membrii Echipei de proiect a Incubatorului, organizatori ai evenimentului: conf., dr. Marian Jalencu, Tatiana Bulimaga, Mihaela Balmuș-Andone și Raisa Crețu.

Seminarul a fost deschis, cu un cuvât de salut, de către prof. univ., dr. hab. Florentin Paladi, prorector pentru activitatea științifică a USM. Dl. Prorector s-a referit la semnificația unor așa genuri de seminare pentru studenții USM. În special, s-a menționat importanța implicării studenților în activitățile de cercetare și inovare, precum și a transferului tehnologic în baza dezvoltării ideilor de afaceri inovative studențești. În vederea susținerii acestora, un rol deosebit îi revine Incubatorul de Inovare „Inventica-USM”; care desfășoară activități de promovare a start-up-urilor inovative studențești. În acest scop este organizat și realizat Concursul Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative” care a ajuns la ediția a III-a. Dl. prorector USM Florentin Paladi a îndemnat toți studenții prezenți la eveniment să participe activ, cu planuri de afaceri inovative, la Concursul Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative” care se va desfășura în luna decembrie la USM.

Din partea ODIMM raportor a fost Cornelia Zelinschi, specialist în cadrul Direcției Analiză, Inovare și Instruire. În special, dna Cornelia Zelinschi s-a referit la Proiectele naționale implemetate de ODIMM, printre care: Programul de atragere a remitențelor în economie „Pare 1+1”; Programul național de abilitare economică a tinerilor “Pnaet”; Programul „Gestiunea eficientă a afacerii – GEA”; FGC – Fondul special de garantare a creditelor, etc. Un accent deosebit în prezentare s-a pus atât pe condițiile de finanțare a afacerii, dar și pe oportunitățile de instruire și consultanță antreprenorială oferită tinerilor de către ODIMM. În final, reprezentatul ODIMM a răspuns la întrebările ce au parvenit din sală de la studenții prezenți la seminar.

În continuarea lucrărilor Seminarului, a luat cuvântul administratorul Incubatorului de Inovare „Inventica-USM” conf. univ., dr. Marian Jalencu, care s-a referit succint la raționamentul creării și funcționării Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”. În special, s-au reliefat activitățile de  susținere a start-up-urilor inovative studențești întreprinse în cadrul Incubatorului. În acest context, a fost evidențiată importanța Concursului Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative”; concurs destinat stimulării şi susţinerii ideilor de afaceri inovative studenţeşti și care constituie o prioritară direcție în activitatea II “Inventica-USM”. S-a menționat faptul că în acest an respectivul Concurs al ideilor inovative studențești – Târgul start-up-urilor, a ajuns la a III-a ediție; ceea ce atestă viabilitatea acestuia, precum și necesitatea de a asigura perpetuarea lui la un înalt nivel de performanță / calitate.

Membrul echipei de proiect al Incubatorului dna Tatiana Bulimaga, șef de secție Protecție și valorificare a elaborărilor științifice din cadrul Institutului de Cercetare și Inovare, USM a trecut în revistă experiența celor două Ediții a Târgului start-up-urilor, evidențiind principalele succese obținute – cele mai reușite proiecte de afaceri inovative elaborate de către studenții USM. Evidențiind respectivele succese, reprezentantul Incubatorului și-a exprimat optimismul că și în acest an vom avea parte de frumoase proiecte de afaceri inovative prezentate de studenții USM în cadrul Târgului. De asemenea, s-a menționat faptul că membrii Echipei de proiect a Incubatorului sunt disponibili de a oferi consultanță fiecărui doritor de a elabora un proiect de afaceri inovativ.

Considerăm că respectivul Seminar a contribuit la materializarea unui important deziderat, și anume – sporirea gradului de informare și la creșterea interesului tinerilor din cadrul USM (studenți, masteranzi, tineri cercetători) față de inițierea unei afaceri inovative în Republica Moldova.

La finele lucrărilor Seminarului a fost lansată oficial Ediția a III-a a Concursului Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative”, organizat în cadrul Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”. Acest Eveniment semnificativ va avea loc în luna decembrie 2016 în cadrul Universității de Stat din Moldova (USM).

        

Referința de pe site-ul USM privind lansarea oficială a Ediției a III-a a Concursului Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative” este prezentată mai jos:

 http://usm.md/?p=15351&lang=ro

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>