Sinergia și convergența proiectelor derulate cu participarea membrilor echipei II “Inventica-USM”

Menționăm că activitățile realizate de către II Inventica-USM” au avut loc în cadrul proiectului de dezvoltare a infrastructurii de inovare pentru anul 2016 „Fortificarea Rețelei de mentorat a Incubatorului de inovare „Inventica-USM””. Acestea au fost derulate cu concursul întregii Echipe de proiect – conf., dr. Marian Jalencu, Tatiana Bulimaga, Mihaela Balmuș-Andone și Raisa Crețu.

În același timp, membrii echipei de proiect al II “Inventica-USM” sunt și membri ai altor proiecte derulate în domeniul cercetării, inovării și transferului tehnologic loja virtual 44 roupa barata.

Unul dintre acestea este proiectul bilateral MD-RO ,,Instrumente manageriale şi informaţionale pentru stimularea cercetării în universităţi (Acronim – INFORM)”  (conducător de proiect din partea părții moldave este prof. univ., dr. hab. Florentin Paladi, prorector pentru activitatea științifică, USM). Ca membri ai acestui grup de proiect MD-RO fac parte și membrii echipei Incubatorului de Inovare “Inventica-USM” – conf., dr. Marian Jalencu, Tatiana Bulimaga, Raisa Crețu.

În perioada 17-18 octombrie 2016 în incinta sălii Senatului Universităţii de Stat din Moldova, a avut loc lansarea respectivului proiect bilateral MD-RO; la care au participat echipele de proiect de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași și Universitatea de Stat din Moldova (USM), ambele membre ale Consorțiului universitar.

Referințe la acest Eveniment le putem găsi pe site-ul USM la adresa:

http://usm.md/?p=15301&lang=ro

Scopul proiectului bilateral MD-RO constă în cresterea capacităţii instituţionale de cooperare ştiinţifică internaţională; care ar consolida eforturile, experiența și bunele practici ale ambelor universități în scopul realizării aceluiași obiectiv – realizarea unui management eficient al cercetării și fortificarea statutului cercetătorului. De asemenea, va fi realizată analiza implementării principiilor strategice ale UE privind cercetarea ştiinţifică în UAIC şi USM în vedearea fortificării statutului cercetătorului în Universitate.

Referința la pagina proiectului bilateral MD-RO ,,Instrumente manageriale şi informaţionale pentru stimularea cercetării în universităţi” este la adresa:

http://usm.md/?page_id=15266

 

Un alt proiect la care au participat activ membrii II “Inventica-USM” este proiectul Tempus TecTNet „Rețeaua de Transfer Tehnologic din Moldova” (coordonator național al căruia a fost prof. univ., dr. hab. Florentin Paladi, prorector pentru activitatea științifică, USM). În cadrul acestui proiect au participat și membrii echipei Incubatorului de Inovare “Inventica-USM” – conf., dr. Marian Jalencu, Tatiana Bulimaga, Mihaela Balmuș-Andone.

În perioada 2-6 octombrie în orașul Benevento din Italia a avut loc reuniunea de finalizare a proiectului Tempus „Rețeaua de Transfer Tehnologic din Moldova – TecTNet”, la care a participat și echipa de proiect a Universității de Stat din Moldova. La eveniment au fost prezenți reprezentanți din cele 11 instituții-partenere, precum și ai instituțiilor asociate la proiect.

Printre rezultatele palpabile ale proiectului au fost menționate: Programul de master „Management Inovațional și Transfer Tehnologic”, desfășurat în cele 4 universități-beneficiare ale proiectului în perioada 2014-2016; Platforma informațională a proiectului – un instrument important atât pentru cei care urmează programul de master, cât și pentru cercetători, inventatori și întreprinzători; Rețeaua de Oficii de Transfer Tehnologic creată la universitățile implicate în proiect (a se vedea http://ott.usm.md/).

Referințe la acest Eveniment le putem găsi pe site-ul USM la adresa:

http://usm.md/?p=14974&lang=ro

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>