DEPĂȘIND AȘTEPTĂRILE: SUCCESUL INCONTESTABIL AL PRIMULUI HACKATHON REALIZAT LA USM !

Recent, la USM s-a desfășurat cu succes primul Hackathon “Inolab” – Aplicarea Tehnologiilor Informaționale în afaceri inovative.

Respectivul eveniment de tip Hackathon a fost realizat în cadrul proiectului de dezvoltare a infrastructurii de inovare „Fortificarea Rețelei de mentorat a Incubatorului de inovare „Inventica-USM””. Echipa care gestionează respectivul proiect de promovare a activităților inovative la USM, inclusiv a evenimentelor de tip Hackathon, este constituită din: conf., dr. Marian Jalencu, Tatiana Bulimaga, Mihaela Balmuș-Andone și Raisa Crețu.
takipçi satın al
Hackathon-ul Inolab” a fost conceput și realizat ca un eveniment care poate întruni sub acelaș acoperiș persoane care vor colabora pentru dezvoltarea unor aplicații web; un eveniment care poate pune față în faţă, într-un cadru universitar prietenos, studenţi pasionaţi de IT, profesori şi experţi profesioniști – posibili angajatori.

Organizatorii primului Hackathon “Inolab” sunt: Institutul de Cercetare şi Inovare, USM; Incubatorul de Inovare “Inventica-USM”; Facultatea de Fizică şi Inginerie, USM; Facultatea de Matematică şi Informatică, USM; Facultatea de Ştiinţe Economice, USM.

Deoarece acest Eveniment a necesitat o organizare complexă, Echipa de proiect aduce sincere mulțumiri profesioniștilor USM din domeniul IT-ului – Victor Ciobu, Irina Epifanova și Iurie Bruc – pentru efortul depus la formularea sarcinilor, identificarea experților și asigurarea logistică a Evenimentului.

Materializarea acestui Eveniment ar fi fost cu mult mai dificil de realizat fără implicarea continuă pe parcursul pregătirii acestuia a prorectorului USM pentru activitatea științifică prof. univ., dr. hab. Florentin Paladi.

În calitate de experți – mentori ai evenimentului au fost următoarele firme din domeniului IT: SaltEdge, Vivat Inc, Vivat Consulting SRL, Optimum și Yopeso.

Hackathon-ul desfășurat la USM a fost conceput de către Echipa de proiect și organizat după următorul algoritm, care înglobează în sine elementele unui Hackathon clasic, combinate cu o abordare inovativă a unui asemenea tip de eveniment.

Hackathon-ul “Inolab” s-a desfășurat în perioada 5-10 decembrie 2016. La prima etapă a avut loc înregistrarea participanților şi formarea inițială a echipelor (5-6 decembrie 2016). Enunțarea temei (problemei) necesare de soluționat de către participanți (echipele formate) a avut loc în data de 6 decembrie. Perioada cuprinsă între data de 6 și 10 decembrie a fost acordată echipelor pentru a dezvolta soluțiile proprii la tema enunțată.

Acțiunea finală a Evenimentului a avut loc în data de 10 decembrie 2016, începând cu ora 10.00 în Sala 3, Bloc 2 Anexă, USM.

În felul acesta, la Hackathon au fost înregistrate și au participat trei echipe, și anume:

ITTeam, echipa de la facultatea de Matematică şi Informatică, în următoarea componență: Nica Xenia (capitanul echipei), Andruh Vasilii, Elivanov Antonina, Gheliș Victor, Struț Igor.

PhysTeam, echipa de la facultatea de Fizică şi Inginerie, constituită din: Ciorici Corneliu (capitanul echipei), Vornic Vasile, Lungu Vasile, Clim Danu, Ciubuc Cristian.

Sudo/, echipa de la facultatea de Fizică şi Inginerie, formată din: Balan Anastasia (capitanul echipei), Paireli Nichita, Dolomanji Gheorghe, Gavrișciuc Vladislav, Costerin Ion, Modrînga Andrei, Anastasiev Valerii, Șpeter Alexandru, Voloșenco Maxim.

Sarcina primită de către echipe, necesară de soluționat, a constat în elaborarea unei Platforme a studentului USM „Student – USM”. În conformitate cu cerințele înaintate, respectiva Platformă trebuia să conțină următoarele funcții:

1). Înregistrarea studentului/absolventului.

2). Îdeplinirea profilului (CV) de către utilizator.

3). Căutarea şi afişarea profilurilor utilizatorilor de către vizitatotii publici ai site-lui.

4). Completarea profilului a utilizatorului înregistrat de administratorul USM cu date specifice.

Actorii sistemului:

-). Utilizatorii înregistraţi – studenţii/absolvenţii.

-). Administratorii USM.

-). Vizitatorii publici neautorizați.

Aspecte tehnice. Echipele au primit de la organizatori:

 • cont FTP, asociat cu un domen HackathonXX.usm.md;
 • o baza de date MySQL, cu un User cu acces deplin la baza de date;
 • proiectul se va realiza în limbajul PHP 5.x. Sunt premise diverse framework-uri freeware.

Funcţiile:

1). Utilizatorii înregistraţi: Completează şi ulterior redactează (CV-ul); Închid sau deschid pentru vizualizarea compartimentelor de informație din profil sau pentru utilizatorii publici; Posibilităţi de modificare a parolei şi de a ascunde contul.

2). Administratorii USM: Completarea şi modificarea profilurilor utilizatorilor (a compartimentelor specifice a USM); Ascunderea profilului în întregime; Modificarea parolei proprii.

3). Vizitatorii publici: Căutarea profilului după diverse criterii; Vizualizarea profilului, inclusiv a compartimentelor de competenţă a USM.

CV-ul va conţine:

- Date introduse de utilizator (compartimente recomandate de standardul CV “Europas”, inclusiv şi fotografia);

- Date introduse de administrator (anii de studii, specialitatea, facultatea, datele din diplomă pentru absolvenţi etc.).

Acțiunea finală a Evenimentului s-a desfășurat după următorul Program:

 • Deschiderea oficială a Hackathon-ului.
 • Prezentarea experţilor/firmelor IT.

              Pauză de cafea

 • Prezentarea soluţiilor de către Echipe.
 • Analiza soluţiilor şi feedback-ul experţilor
 • Team Building şi perfectarea soluţiilor (2 ore).
 • Prezentarea proiectelor/soluţiilor îmbunătăţite.
 • Evaluarea soluţiilor prezentate.

La etapa finală a evenimentului, au fost peste 60 de participanți, inclusiv mulți studenți pasionați de IT. Menționăm în mod deosebit faptul că, echipele au fost foarte minuțios supervizate pe parcursul întregului eveniment de experți din domeniul IT-ului: Vladislav Ledniov (SaltEdge, Web developer); Alexandr Garțenștein (Vivat Inc, director); Nicoleta Iliuha (Vivat Consulting SRL, Mobile developer); Igor Riabinin (Optimum, Senior Symfony Developer) și Victor Cebanu (Yopeso, iOS Developer).

Studenții participanți la Hackathon au avut un dialog deschis cu experții privind perspectivele și posibilitățile de angajare, modul de angajare în firmele din domeniul IT; dar au fost abordate și diverse aspecte practice privind pregătirea dosarelor candidaților la angajare, modul de prezentare la interviuri, etc.

După ce echipele participante au prezentat soluțiile elaborate, experții au dat sfaturi și sarcini suplimentare pentru îmbunătățirea proiectelor propuse. Pe parcursul a două ore, echipele au avut posibilitatea să perfecteze proiectele. Pe parcursul acestei perioade, participanții au avut o comunicare deschisă, directă cu membrii juriului – experții evenimentului. Menționăm în mod deosebit comportamentul impecabil al experților, care a fost unul prietenos, deschis, plin de sfaturi; un comportament destoinic de adevărați mentori !

După ce proiectele au fost perfectate, acestea au fost prezentate experților. Prezentările finale, de fapt, au avut loc într-un regim interactiv de comunicare între experți și membrii echipelor. În final, experții au decis repartizarea locurilor și, implicit, repartizarea fondului de premiu al Hackathon-ului în valoare de 4000 lei, în felul următor:

Primul loc a fost ocupat de echipa PhysTeam, care a câștigat un premiu în valoare de 1600 lei. Locul doi a fost acordat echipei Sudo/ – și un premiu în valoare de 1400 lei; iar locul trei a revenit echipei ITTeam și, respectiv, premiul în valoare de 1000 lei.

Însă, cu siguranță, toți participanții la acest inedit eveniment organizat la USM sunt câștigători !

Asemenea evenimente sunt deosebit de utile și necesare de a fi organizate și în continuare la USM, fiindcă reprezintă o viabilă modalitate de promovare a afacerilor inovative, prin apropierea studenților de piața muncii, de potențialii angajatori, veritabili experți în domeniu.

 • Anunțul privind realizarea Hackathon-ului și Priogramul acestuia:                                                                                                                          http://usm.md/?p=15503&lang=ro
 • Referințe la desfășurarea Hackathon-ului pe site-ul USM:                                                                                                                                              http://usm.md/?p=15558&lang=ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>