Asigurând continuitatea procesului inovativ: Ediția a III-a a Concursului Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei inovative” desfășurat la USM

În ziua de 23 decembrie 2016, în incinta Universității de Stat din Moldova (sala 222, Bloc IV, orele 11:00-17:00) a avut loc Evenimentul, cu genericul – Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei inovative” ajuns la Ediția a III-a.

Menționăm din start că acest Eveniment este, deja, tradițional realizat la USM. Această Ediție a Târgului este a treia la număr, ceea ce reprezintă un lucru îmbucurător, ce ne încurajează prin faptul că este asigurată continuitatea procesului inovativ în cadrul USM.
takipçi satışı
Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei inovative” este conceput ca un for al proprietăţii intelectuale, creativităţii şi inovării, organizat de Incubatorul Inovațional “Inventica-USM” în cooperare cu Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT). Principalul scop al acestuia constă în susținerea studenților și tinerilor cercetători ai USM în demersurile lor de generare a ideilor inovative și materializare ale acestora în proiecte de afaceri inovative.

Această Ediție a Târgului a fost deschisă, cu un cuvânt de salut de către prorectorul pentru activitatea științifică a USM – prof. univ., dr. hab. Florentin Paladi și de către decanul facultății de Științe Economice a USM prof. univ., dr. hab. Galina Ulian.

Lucrările acestei manifestații au fost moderate de către conf. univ., dr. Marian Jalencu, administratorul Incubatorului Inovațional “Inventica-USM”, șeful departamentului Administrarea Afacerilor.

La această ediție a Târgului start-up-urilor au fost prezentate Proiecte de afaceri inovative elaborate de către studenții USM în cadrul II “Inventica-USM”. În conformitate cu Programul prestabilit, au fost prezentate, audiate și susținute public zece proiecte de afaceri inovative:

  1. Smart Alarm. Autori: Morgun Iulia, Necula Corina
  2. Vlberries. Autor: Munteanu Luminița, Tîrsîna Viorel
  3. Sere bio-termale. Autor: Braga Sorin
  4. Smart Toys. Autor: Coadă Carolina
  5. Volt. Autor: Bolotovici Doru
  6. Ice Cream of the Future. Autori: Samohvalov Tatiana, Movila Vlada
  7. TCI – Touchless capacitive Instrument. Autori: Tîrsîna Viorel, Munteanu Luminița
  8. National Eco-Bags. Autor: Bobeică Victoria
  9. S+P(safe+protection). Autori: Necula Corina, Morgun Iulia
  10. Literamo. Autori: Stratu Dan, Flocos Ion

La Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei inovative” au participat activ și  reprezentanți ai mediului de afaceri, antreprenori inovativi, cercetători, profesori. Proiectele prezentate au fost evaluate de către un Juriu competent, format din reprezentanți ai mediului antreprenorial, experți în domeniul inovării și transferului tehnologic, și anume :

– Dr. în științe economice, Dr. în științe tehnice Mihai Cernei, manager al sectorului energetic a Republicii Moldova;

Grigore Popa, consultant Direcția “Știință, Educație și Extensiune Rurală”, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova;

– Dr. în științe economice Ana Timuș, manager proiect, SC “Ingineria apelor” SRL;

Margareta Perdeleanu, inginer, S.A. „Topaz, Clusterul “Elchim-Moldova”;

Alexandru Suhodol, masterand, USM.

La lucrările Târgului a fost prezentă și specialistul Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT) Natalia Suditu, șef secție Infrastructura Inovațională.

Unul dintre pricipalele deziderate ale acestui Eveniment constă anume în facilitarea unui eficace dialog și schimb de opinii între studenți și reprezentanții mediului de afaceri, precum și oferirea de analize și expertize ale proiectelor inovative elaborate și prezentate. Evidențiem implicarea activă în dezbateri, precum și generarea de opinii și expertize relevante cu privire la ideile inovative generate a experților în domeniu. În urma discuțiilor inițiate, a evaluărilor proiectelor prezentate, au fost propuse modalități / posibilități de îmbunătățire ale proiectelor inovative prezentate.

Participanții la lucrările Târgului start-up-urilor au menționat calitatea înaltă a proiectelor inovative prezentate, dar în special, modul de prezentare ale acestora de către studenți, prestația foarte bună ale acestora. A fost evidențiată de către toți cei prezenți oportunitatea desfășurării acestui Eveniment și în continuare la USM, pe baze sistematice și în continuare, pentru a rotungi cât mai multe ediții.

În urma unei jurizări minuțioase, au fost deciși și câștigătorii Ediției a III-a a Concursului Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei inovative”, fiind oferite și premii pentru participanți.

Primul loc a fost oferit proiectului TCI – Touchless capacitive Instrument (autor: Tîrsîna Viorel, Munteanu Luminița) – premiul de 2500 lei.

Locul II a fost ocupat de cître proiectul Literamo (autori: Stratu Dan, Flocos Ion) – premiul de 2000 lei.

Locul III a fost decernat pentru trei proiecte innovative, și anume – Volt (autor: Bolotovici Doru), National Eco-Bags (autor: Bobeică Victoria) și S+P(safe+protection) (autori: Necula Corina, Morgun Iulia). Fiecare dintre aceste trei proiecte au fost premiate cu câte 1000 lei.

Însă, și celelalte proiecte participante la Concurs au primit câte un premiu de încurajare. În felul acesta și celelalte cinci proiecte participante au primit câte un premiu de 300 lei.

Menționăm în mod deosebit faptul că în baza proiectului câștigîtor a fost elaborat un proiect de transfer tehnologic. Autorii proiectului TCI – Touchless capacitive Instrument, Tîrsîna Viorel și Munteanu Luminița doresc să participle la Concursul proiectelor de transfer tehnologic organizat de către AITT. Prima variantă a acestui proiect de transfer tehnologic a fost înaintată la AITT pentru expertizare.

Acest Eveniment –  Ediția a III-a a Concursului Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei inovative” – a fost organizată cu concursul întregii echipe de proiect a Incubatorului de Inovare “Inventica-USM” (conf. univ., dr. Marian Jalencu, Mihaela Balmuș-Andone, Tatiana Bulimaga și Raisa Crețu), care este determinată de a continua această semnificativă activitate.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>