Instruire (Servicii)

Servicii oferite de incubatorul de inovare

Servicii generale :

Servicii de asigurare a utilităţii;

 •  Apă rece,
 •  Energie electrică,
 •  Încălzire,
 •  Salubritate.
 • Acces la reţeaua de telefonie şi internet;

Servicii speciale:

 • Acces la spaţii expoziţionale – standuri de prezentare produse proprii;
 • Săli de conferinţă şi seminarii;
 • Paza împotriva intrării prin efracţie ;
 • Servicii de curăţenie şi întreţinere spaţii.
 • organizarea seminarelor pentru întreprinderile private;
 • elaborarea planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate pentru investiţii;
 • administrarea programelor adresate IMM-urilor;
 • organizarea cursurilor de instruire la alegere: managementul financiar;
 • managementul
 • resurselor umane şi legislaţia muncii; contabilitatea pe domenii de aplicare;
 • marketing; planificarea afacerii.
 • oferirea serviciilor de consultanţă (evaluarea ideilor de afaceri, elaborarea planurilor de afaceri) şi oferirea asistenţei post-create pe parcursul primului an de activitate;
 • oferirea de traininguri şi suport în facilitarea accesului la credite şi alte produse financiare;
 • instruirea în domeniul dezvoltării afacerilor;
 • asistenţă la identificarea potenţialelor oportunităţi de afaceri;
 • asistenţă în elaborarea tehnică a propunerilor de afaceri;
 • asistenţă în procesul de înregistrare juridică a afacerii.
 • ţinerea evidenţei contabile a societăţii;
 • servicii de secretariat;
 • servicii de multiplicare documente;
 • serviciul de recepţie;
 • consultanţă financiară;
 • consultanţă juridică.