Despre noi

Incubatorul de Inovare „Inventica USM” este creat în baza Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), fiind gestionat de către Administrator  – Universitatea de Stat din Moldova (USM). Incubatorul activează în baza Hotărârii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică Nr. 57 din 24 martie 2011, Codului cu privire la ştiinţă.

Scopul. Incubatorul de inovare îşi propune constituirea unei structuri operaţionale de creare a întreprinderilor inovative în cadrul unei concentrări economice competitive, orientat pe aplicarea conceptului de dezvoltare durabilă.

Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale generate, de către colectivele de cercetători, cadre didactice şi/sau studenţi din cadrul instituţiei de învăţământ superior, precum şi de alte persoane fizice care fac dovadă, pe baza unui plan de afaceri şi documente specifice, că pot dezvolta o afacere rentabilă, care pe parcursul a 3 ani să ajungă la un stadiu ce-i va conferi posibilitatea de sustenabilitate în afara incubatorului. Afacerea trebuie să aibă ca scop final transferul tehnologic de rezultate ale cercetării pe piaţa internă sau externă. takipçi satın al

Obiectivele incubatorului de inovare

 • crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM-urilor;
 • consolidarea unui sector privat dinamic, capabil să facă faţă forţelor concurenţiale şi competiţiei internaţionale;
 • facilitarea accesului IMM-urilor la surse de finanţare;
 • creşterea numărului de activităţi economice competitive;
 • întărirea climatului investiţional în zonele-ţintă;
 • încurajarea antreprenoriatului în rândul tinerilor sau/şi a minorităţilor;
 • atragerea ideilor inovatoare sau a rezultatelor cercetării în vederea obţinerii de produse competitive pe piaţa internă şi internaţională;
 • implicarea cercetării inovaţionale în dezvoltarea antreprenorială;
 • crearea de societăţi comerciale cu activităţi specifice domeniilor de activitate ale incubatorului;
 • încurajarea spiritului antreprenorial.
 • susţinerea efortului de inovare în economie şi societate.
 • stimularea inovării şi transferului tehnologic în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării.
 • creşterea calităţii şi competitivităţii produselor, proceselor şi serviciilor.
 • susţinerea strategiilor de dezvoltare durabilă.

Sarcini:

 • crearea de produse şi tehnologii la iniţiativa agenţilor economici incubaţi;
 • sprijinirea ofertei de servicii suport pentru firmele inovative;
 • sprijinirea formării şi dezvoltării ideilor inovative;
 • sprijinirea activităţii platformelor tehnologice;
 • organizarea de concursuri cu premii pe domenii cu potenţial inovativ pe plan naţional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>