Plan Tîrgul Start-up-lor

Plan de desfă­şu­rare a Târgului de start-up-uri în cadrul

Incubatorului de Inovare “Inventica-USM”

 

Târgul de start-up-uri este un for al proprietăţii intelectuale, creativităţii şi inovării, organizat de Incubatorul de Inovare “Inventica-USM” în cooperare cu Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI).

Denumirea Târgului de start-up-uri „Cele mai bune idei inova­tive s-a ales în baza următoarelor criterii:

 • promovarea celor mai bune realizări / elaborări din diverse domenii tehnico-ştiinţifice pe piaţa naţională şi internaţională;
 • acordarea asistenţei inovatorilor autohtoni şi titularilor de drepturi ai obiectelor de proprietate industrială în promovarea realizărilor lor inovaţionale;
 • promovarea creaţiilor tinerilor;
 • contribuirea la dezvoltarea pieţei de noi obiecte de proprietate industrială, produse şi servicii inovative;
 • promovarea start-up-urilor din sectorul inovativ;
 • facilitarea procesului de atragere a investiţiilor în activitatea de inovare şi transfer tehnologic.

 

Locul desfăşurării Târgului este Blocul Central al USM.

 

Planul desfăşurării Târgului de start-up-uri cu genericul

“Cele mai bune idei inovative”

Denumirea Târgului de start-up-uri: “Cele mai bune idei inovative”
Perioada desfăşurării Târgului: Decembrie 2014
Locul desfăşurării Târgului: Universitatea de Stat din Moldova, Blocul central
Organizator:Co-organizator:

Partener:

Incubatorul de Inovare “Inventica-USM”Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT)

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI)

Tematica Târgului: 
 • Invenţii, inovaţii
 • Proiecte inovaţionale şi de transfer tehnologic
 • Creaţia tinerilor studenţi
 • Crearea start-up-urilor
Participanţi la Târg:
 • Studenţi
 • Masteranzi
 • Doctoranzi
 • Cercetători ştiinţifici
 • Firme şi instituţii cu destinaţie inovativă
Programul Târgului:
 • Deschiderea Târgului
 • Rezultatele Concursului planurilor de afaceri a „Celor mai bune idei inovative”
 • Prezentări

 Planul de pregătire a Târgului

Descrirea acţiunii

Termenii

Responsabili

Elaborarea Planului de organizare a Târgului Iunie 2014 Jalencu Marian,Rugină-Matran Viorica,

Balmuş-Andone Mihaela

Elaborarea bazei de date a potenţialilor participanţi Septembrie – Octombrie 2014 Rugină-Matran Viorica,Balmuş-Andone Mihaela
Elaborarea Bazei de date a potenţialilor vizitatori Noiembrie 2014 Rugină-Matran Viorica,Balmuş-Andone Mihaela
Căutarea de sponsori Noiembrie 2014 Jalencu Marian,Rugină-Matran Viorica,

Balmuş-Andone Mihaela

Elaborarea şi expedierea scrisorilor partenerilor şi sponsorilor informaţionali   Pînă la 1 iulie 2008     Noiembrie 2014 Rugină-Matran Viorica,Balmuş-Andone Mihaela
Expedierea invitaţiilor la Târg    Noiembrie 2014 Rugină-Matran Viorica,Balmuş-Andone Mihaela
Elaborarea şi editarea Ghidului antreprenorial de creare a start-up-urilor, a pliantelor şi a materialului publicitar    Noiembrie 2014 Jalencu Marian,Rugină-Matran Viorica,

Balmuş-Andone Mihaela

Elaborarea programului Târgului    Noiembrie 2014 Jalencu Marian,Rugină-Matran Viorica,

Balmuş-Andone Mihaela

Promovarea Târgului  Noiembrie-decembrie 2014 Jalencu Marian,Rugină-Matran Viorica,

Balmuş-Andone Mihaela

Pregătirea materialelor pentru Târg Decembrie 2014 Jalencu Marian,Rugină-Matran Viorica,

Balmuş-Andone Mihaela

Deschiderea oficială a Târgului Decembrie 2014 II “Inventica-USM”, AITT, AGEPI
Anchetarea în cadrul Târgului Decembrie 2014 Rugină-Matran Viorica,Balmuş-Andone Mihaela
Ceremonia oficială a rezultatelor concursului: „Cele mai bune idei inovative” Decembrie 2014 “Inventica-USM”, AITT, AGEPI
Elaborarea Raportului privind rezultatele Târgului Decembrie 2014 Jalencu Marian,Rugină-Matran Viorica,

Balmuş-Andone Mihaela

                                                                             

Etapa de iniţiere a Târgului

În scopul atragerii a cât mai mulţi participanţi la Târg, managerul foloseşte mai multe metode.

Programul Târgului va include:

 • Deschiderea Târgului;
 • Concursul planurilor de afaceri a „Celor mai bune idei inovative”;
 • Prezentări.

Desfăşurarea Târgului

Deschiderea oficială a Târgului este una din principalele ceremonii ale manifestării, deoarece vor participa invitaţi de onoare. După deschiderea Târgului se va începe înregistrarea vizitatorilor.

În timpul Târgului se vor petrece mai multe manifestări oficiale: întâlnirea invitaţilor la Târg, organizarea vizitelor oaspeţilor de onoare, prezentări. Programul Târgului va avea loc pe tot parcursul manifestării.

 

Analiza rezultatelor obţinute în urma desfăşurării Târgului

După încheierea Târgului se vor pregăti următoarele:

 • Raport privind rezultatele Târgului – care conţine:
 • informaţia despre Târg (numărul de participanţi, numărul de vizitatori etc.);
 • informaţia despre desfăşurarea programului Târgului incluzând rezultatele

Concursului;

 • Informaţia pentru presă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>